Pak inflatie aan met mededinging

Sinds de jaren tachtig zorgt toenemende marktmacht voor prijsopdrijving en stagnatie van de lonen, dat gaat ten koste van de koopkracht. Gezonde concurrentie voorkomt dat. Een onafhankelijk Europees instituut is nodig om marktmacht aan banden te leggen.

friesland.piratenpartij.nl/202

De Top 5 kandidaten voor provinciale staten verkiezingen Noord Holland. 5. Mark, 4. Kirsten, 2. Matthijs, 3. Saira, 1. Lijsttrekker Bob Sikkema .

Welkom nieuwe volgers op Mastodon.

Wie zijn wij?

De Piratenpartij staat voor een vrije informatiesamenleving met ontplooiingskansen voor iedereen.

Piraten gaan uit van vertrouwen in de mens en willen een transparante overheid. Monopolies ontwrichten de democratie en tasten de rechtsstaat aan. Wij willen zelfbeschikking en welzijn bevorderen door het spreiden en ontvlechten van aanzienlijke private macht.

piratenpartij.nl/identiteit/

Onderzoek door Europarlementariër @marcel_kolaja heeft aangetoond dat Poolse regering Pegasus illegaal heeft aangeschaft.

De Poolse regering heeft Pegasus op onwettige wijze gekocht en onrechtmatig gebruikt.

De Poolse regering luisterde daarmee de oppositie af.
european-pirateparty.eu/kolaja

Het einde van de privacy van digitale communicatie
piratenpartij.nl/chatcontrole/
Blog over Chatcontrole door
Europarlementariër @echo_pbreyer vertaald door @https://twitter.com/Kletskous

Bestrijd inflatie met mededingingsbeleid

Voor veel mensen staat de bestaanszekerheid op het spel. De flink gestegen voedsel- en energieprijzen zijn niet het gevolg van schaarste (al dan niet door de lockdowns) maar door misbruik van marktmacht.

@wabrandsma legt in dit artikel uit wat het probleem is en hoe dit opgelost kan worden. Zeer actueel!

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Show thread

Vrijdag 16 t/m zondag 18 september is er weer een Piratenweekend georganiseerd. Een weekend vol gezelligheid, diverse sprekers en alle gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Er zijn sprekers over o.a. het basisinkomen, discussie intergriteit, Piraten identiteit, burgerinitiatief Warmwatergang en hoe om te gaan met controverses. Tevens zal een buitenlandse Piraat spreken.

piratenpartij.nl/piratenweeken

Show thread

Pas op! Uschi gluurt op Discord mee!

Met worden alle chats afgeluisterd zonder aanleiding, ook in-game chats.

Dit brengt de vrije communicatie op het internet in gevaar.

willen deze massa surveillance stoppen!


chatcontrol.eu

Nederland is het enige EU-land dat vermogensinkomsten subsidieert

Zouden we erin slagen de belastingdruk op alle vermogensinkomsten naar 30% te krijgen, vergelijkbaar met Box 3, dan levert dat tientallen miljarden per jaar op. Genoeg om de tarieven op arbeid met zo’n 10% te verlagen.

Een sluitende vermogensinkomstenbelasting haalt 38 miljard op.

instituut-pe.nl/highlights/ibo

CETA versterkt de macht van multinationals ten koste van gewone mensen:

❌Claimparadijs voor multinationals door ISDS/ICS
❌Dure medicijnen door het verlengen van patenten
❌Zet normen voor bescherming van ons milieu onder druk

Nederland moet CETA afwijzen.
piratenpartij.nl/ceta-versterk

CETA versterkt de macht van multinationals ten koste van een eerlijke toekomst:

❌Vergroot de ongelijkheid

❌Claimparadijs voor multinationals door ISDS/ICS

❌Bovenmatige macht van bedrijven om de lonen te drukken

Nederland moet CETA afwijzen.

piratenpartij.nl/ceta-versterk

Bestrijd inflatie met mededinging

De ECB zit klem.

Verhogen van de rente riskeert een recessie. En ruimte om de economie te stimuleren is er niet.

piratenpartij.nl/bestrijd-infl

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!