Uitgelekt document toont aan dat Spanje helemaal achter het plan van de Europese Commissie staat om te criminaliseren. techdirt.com/2023/05/26/leaked
Dit maakt de communicatie van iedereen minder veilig, niet alleen van de criminelen waar de EU zich op richt.

EU-commissaris die aanstuurt op client-side scanning blijft domme dingen zeggen ter verdediging van haar vreselijke voorstel techdirt.com/2023/05/17/eu-…
Dat dit kinderen minder veilig zou maken werd niet in aanmerking genomen. Dat dit de EU-burgers zou blootstellen aan voortdurende surveillance en het risico zou vergroten dat hun persoonlijke gegevens in handen komen van criminelen, werd aan de kant geschoven om het verhaal te ondersteunen dat commissaris Johansson wilde uitdragen

🇩🇪 Studie von @EP_ThinkTank zu #Chatkontrolle-Plänen bestätigt: Big Sister @YlvaJohansson will deine privaten Nachrichten unter Verletzung deiner Grundrechte durchsuchen. Es wird Zeit, dass wir sie stoppen! Chatcontrol.de

EU-commissaris die aanstuurt op client-side scanning blijft domme dingen zeggen ter verdediging van haar vreselijke voorstel techdirt.com/2023/05/17/eu-com

Het voorstel is zo slecht dat zelfs de juristen van de EU regering het niet willen steunen. Het is zo slecht dat zelfs bepaalde EU-lidstaten het niet willen steunen. De Duitse regering heeft al verklaard dat ze er geen been in ziet om client-side scanning af te dwingen, zelfs als de EU Commissie zegt dat het voortaan zo moet in de EU.

Beschermende maatregelen onveilig voor sekswerkers piratenpartij.nl/beschermende-
De huidige politiek heeft niets geleerd van eerdere ervaringen en gaat top-down te werk, zonder te kijken naar de gevolgen van de besluiten.

🇬🇧 Leaked compromise proposal for the #ChatControl proposal of the 🇸🇪 presidency contains the illegal indiscriminate searches of all private messages as well as disclosure to the EU without any changes (Art. 7)! Is the Swedish government working for or against the people?

Show thread

🇬🇧 The planned #FairShare data toll is a threat to internet freedom and data protection. Together with a broad alliance, I call for an end to these dangerous plans & instead investments in the expansion of infra-structure & data security: euractiv.com/section/digital/n

Show thread

🇬🇧🏴‍☠️ The European Commission wants to fight “livestream #piracy”.

The proposed measures would result in over-blocking and fail to address the real cause of using unauthorised live streams.

More: patrick-breyer.de/en/unauthori

Show thread

🇬🇧Doubts and disapproval
of the #Chatcontrol #CSAR plans for searching all private communications can be heard across the political spectrum – even if it is only individual voices for now.

Help fight #ChatControlchatcontrol.wtf

Show thread

Chat Control: Your private messages will be scanned
chatcontrol.dk/en/
The proposed law would allow governments to scan all our communications, seriously infringing on citizens' rights, and would not actually help address child abuse.

De EU-Commissie heeft een nieuw voorstel voor "chatcontrole" waarbij privéberichten worden gescand. Het is slecht voor de privacy, slecht voor de veiligheid eff.org/deeplinks/2022/05/eu-c
Het nieuwe voorstel gaat te ver, is niet evenredig en schaadt ieders privacy en veiligheid.

We moeten het hebben over dat programma! Volgens documenten van moet een deskundigengroep al medio 2024 voorstellen doen voor o.a. en het ondermijnen van .
patrick-breyer.de/en/data-rete
Het "Going Dark"-programma is een voorbode van verdere onnodige pogingen om de -druk op de bevolking te verhogen.

Macht alle mit beim @campact-Tweetstorm gegen @NancyFaesers Unterstützung serverseitiger #Chatkontrolle:

campact.org/tweetstorm-faeser

Verteidigt jetzt euer #digitalesBriefgeheimnis gegen die Bundesüberwachungsministerin!

🇬🇧Will the #ePrivacy reform, with which we want to enforce #encrypted communication, ban #surveillance advertising walls and eradicate cookie banners with "do not track" option, be derailed by EU governments? #DataRetention is no option @EUCouncil patrick-breyer.de/en/eprivacy-

Show thread
Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!